Retningslinjer om COVID-19 for Alugod Spejderne

Spejdermøder og spejderture i Alugod fortsætter med særlige forholdsregler for at beskytte mod Corona. Vi følger retningslinjerne fra Det Danske Spejderkorps, der er udarbejdet sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd og Kulturministeriet.

OBS: I er af skolerne blevet opfordret til at aflyse sociale arrangementer i forbindelse med skole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Det gælder også foreningers sociale arrangementer, men det gælder IKKE egentlige foreningsaktiviteter. Derfor fortsætter spejderaktiviteterne (og idræt, osv.). Læs mere her.

Spejdere og spejderledere skal blive hjemme, hvis man har symptomer på Corona (eller er syg i øvrigt). Det skal man også hvis man selv eller familien er under mistanke, indtil der er en negativ test. Husk at det også gælder fx hvis klassen er sendt hjem pga. Corona i skolen eller et andet sted.

Spejdermøderne afvikles således:

  • Møder holdes fortrinsvis udendørs, når muligt. Husk derfor altid udendørs tøj.
  • Spejdere vasker hænder eller bruger håndsprit ved ankomst
  • Vi tilstræber at spejderne holder afstand i aktiviterne og har særligt fokus ved sang og råb.
  • Vi henstiller til at forældre, der henter og bringer, venter udendørs.
  • Man benytter så vidt muligt personligt udstyr – fx en spejderdolk – eller alternativt rengøres det mellem hvert brug.

Der er sat beholdere med håndsprit op i hytten.

For spejderture er der regler om transport, udendørs madlavning, overnatning i telte, osv. Læs nærmere her.


Baggrund

Børn og unges foreningsaktiviteter (spejder, idræt, og andet) fortsætter. Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer til at aflyse sociale arrangementer i forbindelse med skole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Dette gælder også foreningers sociale arrangementer, men det gælder IKKE egentlige foreningsaktiviteter (læs seneste opdatering her). Forsamlingsforbuddet på 50 personer giver ikke problemer for vores møder.


I håb om et coronafrit Alugod og om at alle må vedblive at være raske,
Jakob Skipper, Formand