Flinten: Alugod Trop

Alugod Trop Enebær Odde 2020

Hej alle spejdere i Alugod Trop!

Vores struktur:

Den første torsdag i hver måned er der Tropsmøde, afholdt af tropsledelsen fra 19.00-20.30

De øvrige ugentlige møder har patruljerne selv, med støtte fra Tropsledelsen hhv:

  • Cimbre/Galler: Torsdag fra 19.00-20.30
  • Gother: Torsdag fra 19.00-20.30

Her er det tamberskælverne a.k.a. Patrulje Lederen (PL) og Patrulje Assistenten (PA) der afholder møderne. Tamberskælverne forventes at blive en halv time efter hvert møde for, i samarbejde med Tropsledelsen, at få helt styr på det næste møde. Deres ugentlige møder er derfor fra 19.00-21.00.

Desuden afholdes der tamberskælvermøde den sidste mandag i hver måned, kun for Patruljens leder og assistent. 

Det er, som altid, vigtigt at man melder afbud både til tropsmødet og til de ugentlige patruljemøder, både til tamberskælverne og til tropsledelsen (kontaktoplysninger ses nedenfor). 

Kommende arrangementer og ture

FEBRUAR
2/2: Tropsmøde

13-17/2: VINTERFERIE (Intet møde)

22/2: Grupperådsmøde/tænkedag

27/2: Tamberskælvermøde – kun for PL og PA

MARTS

3-5/3: Simbambalo (Wuhuuu!)

9/3: Tropsmøde (OBS: Rykket en uge pga. simbambalo forberedelser)

27/3: Tamberskælvermøde – kun for PL og PA

APRIL

10-15/4: Tropskolle (For tamberskælvere 10-13, menige er inviteret til overnatning d. 14-15)

15/4: Hytte vedligeholdelsesdag

24/4: Tamberskælvermøde – kun for PL og PA

 

MAJ

4/5: Tropsmøde

12-14/5: Divisionsturnering – Cirkus Haresjov

29/5: Tamberskælvermøde

 

JUNI:

1/6: Tropsmøde

28/6 – 8/7: Tropssommerlejr

 

Tropsledelsen:

Sofie Telefon: 24821671

Mads Telefon: 30451069

Kira Telefon: 30488074  Email:

Jeppe Telefon: 40948963 Email:

Patruljernes “Patrulje Venner”: 

Cimbre/Galler: Sofie & Kira

Gother: Mads

Har I spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, så kan du skrive til hele tropsledelsen på .

Flinten: Furesø

Der er ikke noget program for Furesø flok før efter sommerferien 2022. Indtil da laver vi en masse fede spejderaktiviteter for spejderne i junioralderen i Søndersø Flok.