Aserne

Halvårsprogram H2 2021:

Dato: Beskrivelse:
11/8 Alustart
28/8 Mølleåsejladsen
31/8 Kanomøde
11/9 Asermøde med grill
3/10 Simbambalopost med børn
13/10 Kend din aser
5/11 Turneringsmøde
19-21/11 Asertur
2/12 Museumstur
18/12 Alugod julefrokost
16/1-2022 Krimimøde
1/2-2022 Tamberskælvermøde