Alugod Trop Enebær Odde 2020

Hej alle spejdere i Alugod Trop!

Vores struktur:

Den første onsdag i hver måned er der Tropsmøde, afholdt af tropsledelsen fra 19.00-20.30

De øvrige ugentlige møder har patruljerne selv, med støtte fra Tropsledelsen hhv:

  • Cimbrer: Onsdag fra 19.00-20.30
  • Galler: Onsdag fra 19.00-20.30
  • Gother: Torsdag fra 19.00-20.30

Her er det tamberskælverne a.k.a. Patrulje Lederen (PL) og Patrulje Assistenten (PA) der afholder møderne. Tamberskælverne forventes at blive en halv time efter hvert møde for, i samarbejde med Tropsledelsen, at få helt styr på det næste møde. Deres ugentlige møder er derfor fra 19.00-21.00.

Desuden afholdes der tamberskælvermøde den sidste mandag i hver måned, kun for Patruljens leder og assistent. 

Det er, som altid, vigtigt at man melder afbud både til tropsmødet og til de ugentlige patruljemøder, både til tamberskælverne og til tropsledelsen (kontaktoplysninger ses nedenfor). 

Kommende arrangementer og ture

JUNI

22/6 eller 23/6: Sidste patruljemøde før sommerferien

 

JULI
23/7-2/8: SOMMERLEJR: Spejdernes Lejr 2022
wuhuuuu det bliver så fedt! (Tilmelding her: https://alugod.nemtilmeld.dk/156/ . Mere info på https://spejderneslejr.dk/da/om-spejdernes-lejr)

 

AUGUST

10/8: ALU-Start kl 18.00: Oprykning og pizza med hele gruppen – så skyder vi spejderåret i gang sammen.

21/8: Vi bygger både til mølleåsejladsen. kl. 12-16 – mere info på mail. 

27/8: Mølleåsejladesen – Vi skal sejle ned af mølleåen i vores hjemmebyggede granrisbåde – mere info kommer senere, men glæd jer!

29/8: Tambeskælvermøde – kun for PL og PA

 

SEPTEMBER
7/9: Tropsmøde – kanouge – det er også denne uge, at gruppen har genbrugsuge i Spejdernes Genbrug. Tilmeld jer til en tjans her: https://alugodspejderne.dk/spejdernes-genbrug/
17/9: Hyttedag – tag dine forældre under armen og kom og vær med til at gøre vores hytte nice!

17-18/9: Gruppeweekend

26/9: Tambeskælvermøde – kun for PL og PA


OKTOBER
30/9-2/10: Simbambalo

5/10: Tropsmøde

20/10: Intet møde pga. efterårsferie

15/10-22/10: PLAN Se mere her: https://dds.dk/plan-temaside

 

NOVEMBER
2/11: Tropsmøde – genbrugsuge

25-27/11: Juletur?

 

DECEMBER
7/12: Tropsmøde

 

Tropsledelsen:

Dea Telefon: 51924427 Email:

Katrine Telefon: 50454485  Email:

Jeppe Telefon: 40948963 Email:

Sofie Telefon: 24821671

Kira Telefon: 30488074

Patruljernes tanter/onkler:

Galler: Katrine 

Cimbre: Sofie

Gother: Kira og Marie (Marie er juniorleder, men fungerer som støtte for Gother)

Har I spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, så kan du skrive til hele tropsledelsen på .