Alugod Trop Enebær Odde 2020

Hej alle spejdere i Alugod Trop!

Vores struktur:

Den første torsdag i hver måned er der Tropsmøde, afholdt af tropsledelsen fra 19.00-20.30

De øvrige ugentlige møder har patruljerne selv, med støtte fra Tropsledelsen hhv:

  • Cimbre/Galler: Torsdag fra 19.00-20.30
  • Gother: Torsdag fra 19.00-20.30

Her er det tamberskælverne a.k.a. Patrulje Lederen (PL) og Patrulje Assistenten (PA) der afholder møderne. Tamberskælverne forventes at blive en halv time efter hvert møde for, i samarbejde med Tropsledelsen, at få helt styr på det næste møde. Deres ugentlige møder er derfor fra 19.00-21.00.

Desuden afholdes der tamberskælvermøde den sidste mandag i hver måned, kun for Patruljens leder og assistent. 

Det er, som altid, vigtigt at man melder afbud både til tropsmødet og til de ugentlige patruljemøder, både til tamberskælverne og til tropsledelsen (kontaktoplysninger ses nedenfor). 

Kommende arrangementer og ture

JANUAR

5/1: Tropsmøde – Katastrofer

30/1: Tamberskælvermøde – kun for PL og PA

FEBRUAR
2/2: Tropsmøde

13-17/2: VINTERFERIE (Intet møde)

27/2: Tamberskælvermøde – kun for PL og PA

MARTS

2/3: Tropsmøde

3-5/3: Simbambalo (Wuhuuu!)

27/3: Tamberskælvermøde – kun for PL og PA

Tropsledelsen:

Sofie Telefon: 24821671

Mads Telefon: 30451069

Kira Telefon: 30488074  Email:

Jeppe Telefon: 40948963 Email:

Patruljernes “Patrulje Venner”: 

Cimbre/Galler: Sofie & Kira

Gother: Mads

Har I spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, så kan du skrive til hele tropsledelsen på .