Alugod Trop Enebær Odde 2020

Hej alle spejdere i Alugod Trop!

Vores struktur:

Den første onsdag i hver måned er der Tropsmøde, afholdt af tropsledelsen fra 19.00-20.30

De øvrige ugentlige møder har patruljerne selv, med støtte fra Tropsledelsen hhv:

  • Cimbrer: Onsdag fra 19.00-20.30
  • Galler: Onsdag fra 19.00-20.30
  • Gother: Torsdag fra 19.00-20.30

Her er det tamberskælverne a.k.a. Patrulje Lederen (PL) og Patrulje Assistenten (PA) der afholder møderne. Tamberskælverne forventes at blive en halv time efter hvert møde for, i samarbejde med Tropsledelsen, at få helt styr på det næste møde. Deres ugentlige møder er derfor fra 19.00-21.00.

Desuden afholdes der tamberskælvermøde den første mandag i hver måned, kun for Patruljens leder og assistent. 

Det er, som altid, vigtigt at man melder afbud både til tropsmødet og til de ugentlige patruljemøder, både til tamberskælverne og til tropsledelsen (kontaktoplysninger ses nedenfor). 

Kommende arrangementer og ture

  • D. 19.-21. Patruljens egen Juletur
  • Februar: Troppens vintertur for alle

 

Tropsledelsen:

Dea Telefon: 51924427 Email:

Katrine Telefon: 50454485  Email:

Jeppe Telefon: 40948963 Email:

Patrulje tanter/onkler:

Galler: Katrine og Dea

Cimbre: Jeppe

Gother: Marie (Marie er juniorleder, men fungerer som støtte for Gother)