Velkommen til Alugod Spejderne

Den ældste spejdergruppe i Værløse

Udholdenhed

Vi vil give vores spejdere oplevelsen af at de kan klare mere end de selv tror, for derigennem at opbygge deres udholdenhed. I spejderarbejdet har vi blandt andet fokus på adventurespejd, være ude i naturen på alle årstider, kunne klare sig selv og afprøve grænser.

Natur

I Alugod synes vi at den bedste ramme til at give oplevelser for livet er naturen. Ved at sætte fokus på natur, vil vi sikre at vi bruger naturen så meget som muligt,  også til aktiviteter som traditionelt har været afholdt indendørs.

Færdigheder

I Alugod tror vi at jo bedre man er til basale spejderfærdigheder, jo sjovere er det at være på tur. Vi har defineret hvilke færdigheder vi vil lære vores medlemmer afhængig af aldersgruppe, for at sikre at alle hele tiden får nye spændende udfordringer og lærer noget nyt.

Samarbejde & Ledelse

Når vi hver især byder ind med det vi er gode til kan vi sammen udrette noget fantastisk. Og under god ledelse skaber vi de bedste rammer for fantastiske oplevelser for livet.

Alugod Spejderne - Ryetvej 17, 3500 Værløse